1144953 3 2x 1144953 1 2x 1144953 1 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 1 2x
  • 1144953 1 2x

Развойни комплекти

ARDUINO A000003 РАЗВОЕН КОМПЛЕ

#8770

ARDUINO

A000003 Развоен комплект: Ardu A000003 Развоен комплект: Arduino; uC: AR9331,ATME

С поръчка
165,00 лв.

ARDUINO A000008 РАЗВОЕН КОМПЛЕ

#8775

ARDUINO

A000008 Развоен комплект: Ardu A000008 Развоен комплект: Arduino; uC: AR9331,ATME

С поръчка
160,00 лв.

ARDUINO A000052 РАЗВОЕН КОМПЛЕ

#8777

ARDUINO

A000052 Развоен комплект: Ardu A000052 Развоен комплект: Arduino; uC: ATMEGA32U4;

С поръчка
46,00 лв.

ARDUINO A000066 РАЗВОЕН КОМПЛЕ

#10389

ARDUINO

ARDUINO A000066 Разв.компл: Arduino; GPIO,I2C,PWM,SPI,UART; Комп: ATMEGA328

С поръчка
43,20 лв.

ARDUINO A000067 РАЗВОЕН КОМПЛЕ

#10390

ARDUINO

A000067 Развоен комплект: Ardu A000067 Развоен комплект: Arduino; uC: ATMEGA16U2,

С поръчка
90,00 лв.

ARDUINO A000069 РАЗВОЕН КОМПЛЕ

#8745

ARDUINO

A000069 Развоен комплект: Ardu A000069 Развоен комплект: Arduino; uC: ATMEGA16U2,

С поръчка
105,00 лв.

ARDUINO A000073 РАЗВОЕН КОМПЛЕ

#8743

ARDUINO

A000073 Развоен комплект: Ardu A000073 Развоен комплект: Arduino; uC: ATMEGA16U2,

С поръчка
52,00 лв.

ARDUINO ESP8266 ESP-01 REMOTE

#9729

ARDUINO

ARDUINO ESP8266 Esp-01 remote ARDUINO ESP8266 Esp-01 remote serial Port WIFI wir

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
12,80 лв.

ARDUINO KIT FOR ARDUINO UNO R3

#2949

ARDUINO

Arduino UNO R3 1 Kit for Arduino UNO R3 1

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
110,00 лв.

ARDUINO PROTOTYPE PCB 2X8 CM

#9713

ARDUINO

ARDUINO 2x8 cm prototype pcb ARDUINO 2x8 cm double Side Copper prototype pcb Un

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,20 лв.

ARDUINO PROTOTYPE PCB 3X7 CM

#9746

ARDUINO

ARDUINO 3x7 cm prototype pcb ARDUINO 3x7 cm double Side Copper prototype pcb Un

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,50 лв.

ARDUINO PROTOTYPE PCB 4X6 CM

#9727

ARDUINO

ARDUINO 4x6 cm prototype pcb ARDUINO 4x6 cm double Side Copper prototype pcb Un

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
1,80 лв.

ARDUINO PROTOTYPE PCB 5X7 CM

#9723

ARDUINO

ARDUINO 5x7cm prototype pcb ARDUINO 5x7 cm double Side Copper prototype pcb Un

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
2,00 лв.

ARDUINO PROTOTYPE ПЛАТКА OKY2103

#24180

ARDUINO

Платка прототипна OKY2103 Модул: shield; прототипен; Предназначение: ARDUINO

С поръчка
7,20 лв.

ARDUINO PROTOTYPE ПЛАТКА OKY2103-2

#24181

ARDUINO

Платка прототипна OKY2103-2 Модул: shield; прототипен; Предназначение: ARDUINO

С поръчка
8,40 лв.

ARDUINO PROTOTYPE ПЛАТКА OKY2103-3

#24182

ARDUINO

Платка прототипна OKY2103-3 Модул: shield; прототипен; Предназначение: ARDUINO

С поръчка
12,00 лв.

ARDUINO PROTOTYPE ПЛАТКА OKY2104

#24183

ARDUINO

Платка прототипна OKY2104 Модул: shield; прототипна платка ARDUINO

С поръчка
8,40 лв.

ARDUINO PROTOTYPE ПЛАТКА OKY2105

#24184

ARDUINO

Платка прототипна OKY2105 Модул: shield; прототипен; Предназначение: ARDUINO

С поръчка
22,80 лв.

ARDUINO PROTOTYPE ПЛАТКА OKY2106

#24185

ARDUINO

Платка прототипна OKY2106 Модул: shield; прототипен; Предназначение: ARDUINO

С поръчка
22,80 лв.

ARDUINO PROTOTYPE ПЛАТКА OKY2107

#24186

ARDUINO

Платка прототипна OKY2107 Модул: shield; разширителна платка; Предназначение: ARDUINO

С поръчка
14,40 лв.

ARDUINO UNO R3 MEGA328P + LCD

#9722

ARDUINO

ARDUINO UNO R3 MEGA328P + LCD UNO R3 MEGA328P ATMEGA16U2 For Arduino +2.4 Inch T

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
38,00 лв.

ARDUINO UNO R3 MEGA328P Z0005

#9718

ARDUINO

ARDUINO UNO R3 ATmega328P USB CH340 CH340G Replace ATmega16U2 Compatible to Arduin

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
16,90 лв.

ARDUINO СЕНЗОРИ 37 ВИДА КОМПЛЕКТ

#19545

ARDUINO

Сензори 37 вида комплект за ARDUINO

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
49,00 лв.

РАЗВОЕН КОМПЛЕКТ ATB-ANDROMEDA

#23058

ATNEL

Развоен комплект ATB-ANDROMEDA Разв.компл: Microchip AVR; Семейство: ATmega

С поръчка
178,80 лв.

РАЗВОЕН КОМПЛЕКТ ATB-NEUTRINO

#23059

ATNEL

Развоен комплект ATB-NEUTRINO Разв.компл: Microchip AVR; Семейство: ATmega

С поръчка
206,40 лв.