1144953 3 2x 1144953 1 2x 1144953 1 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 1 2x
  • 1144953 1 2x

Товарни вилки МАКСИМАЛ

Товарна вилка за стартерни батерии ТВ 600 Ток на тестване 150, 300, 450, 600 А DC

#3589

МАКСИМАЛ

ТОВАРНА ВИЛКА ЗА СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ ТВ600

На склад
192,00 лв.

Товарна вилка за стартерни батерии ТВ750

#19257

МАКСИМАЛ

ТОВАРНА ВИЛКА ЗА СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ ТВ750

На склад
231,00 лв.

Товарна вилка за стартерни батерии ТВ450

#3732

МАКСИМАЛ

ТОВАРНА ВИЛКА ЗА ТЯГОВИ БАТЕРИ ТВ450

На склад
174,00 лв.

Товарна вилка за тягови батерии ТВ180

#19256

МАКСИМАЛ

ТОВАРНА ВИЛКА ЗА ТЯГОВИ БАТЕРИИ ТВ180

На склад
172,00 лв.