1144953 3 2x 1144953 1 2x 1144953 1 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 1 2x
  • 1144953 1 2x

Куфари за инструменти

КУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ E.WA-C

#6723

China

Куфар за инструменти E.WA-C Куфар: универсален; 460x340x160mm; пластмаса

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
99,00 лв.

КУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ E.WA-S

#19272

China

Куфар за инструменти E.WA-S Куфар: универсален; 460x340x160mm; алуминий

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
109,00 лв.

КУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ W-457006

#14083

China

W-457006 Куфар:кутия за инстру W-457006 Куфар:кутия за инструменти; Външни разм:3

Налично: yes/no
39,00 лв.

КУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ W-457011

#6724

China

W-457011 Куфар:кутия за инстру W-457011 Куфар:кутия за инструменти; Външни разм:4

Налично: yes/no
83,00 лв.