1144953 3 2x 1144953 1 2x 1144953 1 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 1 2x
  • 1144953 1 2x

Прекъсвачи токови защити

TA35-C2F3F050C0 Защита:максима TA35-C2F3F050C0 Защита:максималнотокова; 5A; Конта

#8432

SCHURTER

ПРЕКЪСВАЧ ЗАЩИТА TA35-C2F3F050

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
24,00 лв.