1144953 3 2x 1144953 1 2x 1144953 1 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 1 2x
  • 1144953 1 2x

Батерии контактни пластини

КОНТАКТ БАТЕРИИ 201A

#14596

COMF

Контактна пластина за батерии 201A Контакт; Монтаж: вмъкван; Кол.бат:1; Контакти: стомана

Налично: yes/no
0,25 лв.

КОНТАКТ БАТЕРИИ 201B

#14597

COMF

Контактна пластина за батерии 201B Контакт пружинен; Монтаж: вмъкван; Кол.бат:1; Контакти: стомана

Налично: yes/no
0,30 лв.

КОНТАКТ БАТЕРИИ 201D

#14599

COMF

Контактна пластина за батерии 201D Контакт; Монтаж: вмъкван; Кол.бат:2; Контакти: стомана

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
0,50 лв.

КОНТАКТ БАТЕРИИ 223A

#14600

COMF

Контактна пластина за батерии 223A Контакт; Монтаж: запояване; Кол.бат:1; Контакти: стомана

Налично: yes/no
0,12 лв.

КОНТАКТ БАТЕРИИ 223B

#14734

COMF

Контактна пластина за батери 223B Контакт пружинен; Монтаж: запояване; Кол.бат:1; Контакти: стомана

Налично: yes/no
0,25 лв.

КОНТАКТ БАТЕРИИ 223D

#14598

COMF

Контактна пластина за батери 223D Контакт; Монтаж: вмъкван; Кол.бат:2; Контакти: стомана

Налично: yes/no
0,22 лв.

КОНТАКТ БАТЕРИИ 224-1A

#14735

COMF

Контактна пластина за батери 224-1A Контакт; Монтаж: вмъкван; Кол.бат:1; Контакти: месинг

Налично: yes/no
0,16 лв.

КОНТАКТ БАТЕРИИ 224-1B

#14736

COMF

Контактна пластина за батери 224-1B Контакт пружинен; Монтаж: вмъкван; Кол.бат:1; Контакти: месинг

Налично: yes/no
0,20 лв.

КОНТАКТ БАТЕРИИ 224-1C

#14737

COMF

Контактна пластина за батери 224-1C Контакт; Монтаж: вмъкван; Кол.бат:2; Контакти: месинг

Налично: yes/no
0,26 лв.

КОНТАКТ БАТЕРИИ 303D

#14595

COMF

Контактна пластина за батери 303D Контакт; Монтаж: вмъкван; Кол.бат:2; Контакти: стомана

Налично: yes/no
0,27 лв.