1144953 3 2x 1144953 1 2x 1144953 1 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 1 2x
  • 1144953 1 2x

Вентилатори

ВЕНТИЛАТОР 12V 120X120X25 MEC0251V1-A99

#22753

SUNON

Вентилатор MEC0251V1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 120x120x25mm; 183,8m3/h; 44,5dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
15,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 120X120X25 MEC0251V1-G99

#22750

SUNON

Вентилатор MEC0251V1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 120x120x25mm; 183,83m3/h; 44,5dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
15,70 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 120X120X25 MEC0251V2-A99

#22869

SUNON

Вентилатор MEC0251V2-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 120x120x25mm; 158,1m3/h; 40,5dBA

С поръчка
18,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 120X120X25 MEC0251V3-A99

#22752

SUNON

Вентилатор MEC0251V3-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 120x120x25mm; 127,4m3/h; 34dBA

Налично: yes/no
18,72 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 120X120X25 PMD1212PTB1AF

#22754

SUNON

Вентилатор PMD1212PTB1AF Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 120x120x25mm; 254,84m3/h; 54dBA

С поръчка
39,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 120X120X38 MEC0381V1-A99

#15784

SUNON

Вентилатор MEC0381V1-A99 Вентилатор: DC; 120x120x38mm; Лагер: Vapo; 234,6m3/h; 48dBA; 12VDC

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
14,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 120X120X38 MEC0381V1-G99

#23141

SUNON

Вентилатор MEC0381V1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 120x120x38mm; 234,46m3/h; 48dBA

Налично: yes/no
20,40 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 120X120X38 PSD1212PMBXA-F-PWM

#19379

SUNON

Вентилатор PSD1212PMBXA-F-PWM Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 120x120x38mm; 384,8m3/h; 65,5dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
38,60 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 120X120X38 VM12038D12HSL

#19472

VEMARK

Вентилатор 12VDC, 120x120x38mm, с втулка, 161m3/h, VM12038D12HSL

Налично: yes/no
8,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 25X25X10 MC25101V1-A99

#19812

SUNON

Вентилатор MC25101V1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 25x25x10mm; 5,95m3/h; 23dBA; Vapo

Налично: yes/no
12,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 25X25X10 MC25101V2-A99

#19811

SUNON

Вентилатор MC25101V2-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 25x25x10mm; 5,1m3/h; 16dBA; Vapo

Налично: yes/no
12,70 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 25X25X10 MF25101V2-A99-A

#24141

SUNON

Вентилатор MF25101V2-A99-A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 25x25x10mm; 5,07m3/h; 16dBA; Vapo

С поръчка
14,40 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X10 EE40101S1-999

#3681

SUNON

Вентилатор EE40101S1-999 Вентилатор:DC; 40x40x10mm; Лагер:плъзгащ; 12VDC; 13,6m3/h; 32dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X10 HA40101V4

#3696

SUNON

Вентилатор HA40101V4 Вентилатор:DC; 40x40x10mm; Лагер:Vapo; 12VDC; 9m3/h; 18,2dBA; 0,8W

Налично: yes/no
6,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X10 SY410A

#3683

HQ

Вентилатор SY410A DC FAN 12VDC 50mA, Air flow: 5.6CFM, Speed: 6000RPM, Sleeve bearing

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
3,10 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X20 EB40201S2-999

#5160

SUNON

Вентилатор EB40201S2-999 Вентилатор: DC; 12VDC; 40x40x20mm; 13,01m3/h; 21dBA; плъзгащ; 0,76W

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
6,30 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X20 EF40201B1-G99

#22848

SUNON

Вентилатор EF40201B1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 40x40x20mm; 15,12m3/h; 26,5dBA

С поръчка
14,40 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X20 MB40201V1-G99

#14534

SUNON

Вентилатор MB40201V1-G99 Вентилатор: DC; 40x40x20mm; Лагер: Vapo; 12VDC; Изх: тип F; 25,5dBA

Налично: yes/no
9,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X20 MF40201V1-A99-A

#22849

SUNON

Вентилатор MF40201V1-A99-A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 40x40x20mm; 15,04m3/h; 25,5dBA

С поръчка
9,60 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X20 MF40201V1-G99-A

#22850

SUNON

Вентилатор MF40201V1-G99-A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 40x40x20mm; 15,04m3/h; 25,5dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
10,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X20 MF40201V2-A99-A

#22851

SUNON

Вентилатор MF40201V2-A99-A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 40x40x20mm; 13,01m3/h; 21dBA; Vapo

С поръчка
9,60 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 40X40X20 MF40201VX-A99-A

#22852

SUNON

Вентилатор MF40201VX-A99-A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 40x40x20mm; 18,25m3/h; 27,5dBA

С поръчка
9,60 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 45X45X10 EE45101S1-999

#3682

SUNON

Вентилатор EE45101S1-999 Вентилатор:DC; 45x45x10mm; Лагер:плъзгащ; 12VDC; 17,8m3/h; 31dBA

Налично: yes/no
6,40 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 50X50X10 EB50101S2-999

#14581

SUNON

Вентилатор EB50101S2-999 Вентилатор: DC; 50x50x10mm; Лагер: плъзгащ; 12VDC; 18,6m3/h; 26dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,40 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 50X50X10 KD1205PFS2.11

#3684

SUNON

Вентилатор KD1205PFS2.11 Вентилатор:DC; 50x50x10mm; Лагер:плъзгащ; 12VDC; 18,69m3/h; 26dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
6,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 50X50X15 KD1205PHB2

#23472

SUNON

Вентилатор KD1205PHB2 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 50x50x15mm; 22,08m3/h; 30dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
14,60 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 50X50X15 KD1205PHS2

#11321

SUNON

Вентилатор KD1205PHS2 Вентилатор:DC; 50x50x15mm; Лагер:плъзгащ; 12VDC; 22,08m3/h; 29dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 50X50X15 KD1205PHV2A

#23473

SUNON

Вентилатор KD1205PHV2A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 50x50x15mm; 22,08m3/h; 29dBA; Vapo

Налично: yes/no
9,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 60X60X10 MB60101V1-G99

#13011

SUNON

Вентилатор MB60101V1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 60x60x10mm; 27m3/h; 28,5dBA; Vapo

Налично: yes/no
9,60 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 60X60X15 KD1206PHS3

#3685

SUNON

Вентилатор KD1206PHS3 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 60x60x15mm; 25,48m3/h; 25dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 60X60X15 ME60151V1-A99

#1872

SUNON

Вентилатор ME60151V1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 60x60x15mm; 42,84m3/h; 36,2dBA

Налично: yes/no
8,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 60X60X20 EB60201S1-999

#3686

SUNON

Вентилатор EB60201S1-999 Вентилатор:DC; 60x60x20mm; Лагер:плъзгащ; 12VDC; 38,9m3/h; 1,84W

Налично: yes/no
7,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 60X60X20 MF60201V1-G99-A

#1870

SUNON

Вентилатор MF60201V1-G99-A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 60x60x20mm; 38,87m3/h; 33,5dBA

Налично: yes/no
10,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 60X60X25 EE60251B1-G99

#13650

SUNON

Вентилатор EE60251B1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 60x60x25mm; 39,93m3/h; 34,5dBA

Налично: yes/no
11,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 60X60X25 FBA06A12U

#15877

MATSUSHITA ELECTRIC

Вентилатор FBA06A12U 12V 0.27A PANAFIO

Налично: yes/no
4,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 70X70X15 KD1207PHV1

#3698

SUNON

Вентилатор KD1207PHV1 Вентилатор: DC; 70x70x15mm; Лагер: Vapo; 12VDC; 45,9m3/h; 31,5dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
12,30 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 70X70X15 ME70151V3-A99

#12213

TAIWAN

Вентилатор ME70151V3-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 70x70x15mm; 32,11m3/h; 21,5dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 70X70X20 KD1207PKV1

#7327

SUNON

Вентилатор KD1207PKV1 Вентилатор: DC; 70x70x20mm; Лагер: Vapo; 12VDC; 49,3m3/h; 33dBA

Налично: yes/no
11,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 70X70X20 ME70201V1-A99

#13044

SUNON

Вентилатор ME70201V1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 70x70x20mm; 49m3/h; 33dBA; Vapo

Налично: yes/no
9,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 70X70X20 ME70201V1-G99

#12274

SUNON

Вентилатор ME70201V1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 70x70x20mm; 49m3/h; 33dBA; Vapo

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 70X70X20 PF70201V1-A99

#12828

SUNON

Вентилатор PF70201V1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 70x70x20mm; 73,06m3/h; 41,5dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
14,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 70X70X25 PMD1207PTB1A

#12215

SUNON

Вентилатор PMD1207PTB1A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 70x70x25mm; 83,25m3/h; 45dBA

Налично: yes/no
21,70 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 70X70X25 PMD1207PTB1AF

#3774

SUNON

Вентилатор PMD1207PTB1AF Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 70x70x25mm; 83,25m3/h; 45dBA

Налично: yes/no
20,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 70X70X25 PMD1207PTV1AF

#12212

SUNON

Вентилатор PMD1207PTV1AF Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 70x70x25mm; 83,25m3/h; 44dBA; Vapo

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
21,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X25 EE80251S1-A99

#14010

SUNON

Вентилатор EE80251S1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 80x80x25mm; 69,7m3/h; 33dBA; 28AWG

Налично: yes/no
4,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X25 EE80251S1-G99

#3688

SUNON

Вентилатор EE80251S1-G99 Вентилатор:DC; 80x80x25m Лагер:плъзгащ; 12VDC; Изх:тип F; 33dBA

Налично: yes/no
5,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X25 ME80251V1-A99

#14289

SUNON

Вентилатор ME80251V1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 80x80x25mm; 69,7m3/h; 33dBA; Vapo

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,40 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X25 ME80251V1-G99

#5958

SUNON

Вентилатор ME80251V1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 80x80x25mm; 69,7m3/h; 33dBA; Vapo

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
8,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X25 ME80251VX-F99

#17323

SUNON

Вентилатор ME80251VX-F99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 80x80x25mm; 76,45m3/h; 37dBA; Vapo

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
15,70 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X25 MF80251V1-F99-A

#5790

SUNON

Вентилатор MF80251V1-F99-A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 80x80x25mm; 69,29m3/h; 33dBA; Vapo

Налично: yes/no
8,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X25 PF80251B1-A99

#5960

SUNON

Вентилатор PF80251B1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 80x80x25mm; 102m3/h; 47,5dBA

Налично: yes/no
14,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X25 PF80251B1-S99

#10480

SUNON

Вентилатор PF80251B1-S99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 80x80x25mm; 101,94m3/h; 47,5dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
14,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X25 VD8025MS

#3687

China

Вентилатор VD8025MS 80X80X25 12V 0.15A

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 80X80X38 PF80381B1-A99

#19236

SUNON

Вентилатор PF80381B1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 80x80x38mm; 193,51m3/h; 66,8dBA

Налично: yes/no
28,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 92X92X25 EE92251B1-G99

#3689

SUNON

Вентилатор EE92251B1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 92x92x25mm; 87,55m3/h; 34dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
10,30 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 92X92X25 EE92251S1-A99

#6644

SUNON

Вентилатор EE92251S1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 92x92x25mm; 87,55m3/h; 34dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 92X92X25 EE92251S3-999

#12214

SUNON

Вентилатор EE92251S3-999 Вентилатор:DC; 92x92x25mm; Лагер:плъзгащ; 12VDC; 67,15m3/h; 28dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 92X92X25 EE92251S3-999-A

#23067

SUNON

Вентилатор EE92251S3-999-A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 92x92x25mm; 66,76m3/h; 28dBA

Налично: yes/no
8,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V 92X92X25 EF92251S1-A99-A

#23066

SUNON

Вентилатор EF92251S1-A99-A Вентилатор: DC; аксиален; 12VDC; 92x92x25mm; 87,04m3/h; 34dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,30 лв.

ВЕНТИЛАТОР 12V F11 MW-4510M12C

#12217

TAIWAN

Вентилатор MW-4510M12C 0.13A 12V F11

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
4,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X25 DP201AT2122HST

#3697

SUNON

Вентилатор DP201AT2122HST Вентилатор:AC; 120x120x25mm; Лагер:плъзгащ; 230VAC; 109(±7%)m3/h

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
17,70 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 A2123HBT

#17359

SUNON

Вентилатор A2123HBT Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 120x120x38mm; 165(±10%)m3/h

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
22,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 A2123HBT-7

#11285

SUNON

Вентилатор A2123HBT-7 Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 120x120x38mm; 210(±10%)m3/h

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
22,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 A2123HST

#11283

SUNON

Вентилатор A2123HST Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 120x120x38mm; 165(±10%)m3/h

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
17,40 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 A2123HST-7

#15158

SUNON

Вентилатор A2123HST-7 Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 120x120x38mm; 210(±10%)m3/h

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
21,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 DP200A2123XBL

#19357

SUNON

Вентилатор DP200A2123XBL Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 120x120x38mm; 165(±10%)m3/h

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
18,30 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 DP200A2123XBT

#17360

SUNON

Вентилатор DP200A2123XBT Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 120x120x38mm; 165(±10%)m3/h

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
17,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 DP200A2123XSL

#17361

SUNON

Вентилатор DP200A2123XSL Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 120x120x38mm; 161(±10%)m3/h

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
18,60 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 DP200A2123XST

#3691

SUNON

Вентилатор DP200A2123XST Вентилатор:AC; 120x120x38mm; Лагер:плъзгащ; 230VAC; 44dBA; 22W

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
15,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 DP201A2123HBT

#20067

SUNON

Вентилатор DP201A2123HBT Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 120x120x38mm; 148(±10%)m3/h

Налично: yes/no
21,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 DP201A2123HBTS

#23769

SUNON

Вентилатор DP201A2123HBTS Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 119x119x38,5mm; 144m3/h; 44dBA

Налично: yes/no
22,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 DP209WR2123HST

#15157

SUNON

Вентилатор DP209WR2123HST Вентилатор: AC; 120x120x38mm; Лагер: плъзгащ; 125(±10%)m3/h; 41dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
17,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 JL12038

#6912

JINLI ELECTROMECHAINKS IND CO LTD

Вентилатор 220V 120X120X38 JINLI JL12038 P/N2123HSL

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
12,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 120X120X38 VM12038A2HSL

#3692

VEMARK

Вентилатор VM12038A2HSL, 120х120х38mm, 220VAC, 0.14A с втулка

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
9,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 172X151X51 A2175HBT-TC

#3690

SUNON

Вентилатор A2175HBT-TC Вентилатор:AC; 172x151x51mm; Лагер:сачмен; 230VAC; 344(±10%)m3/h

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
52,60 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 80X80X25 SF23080AT2082HB

#11284

SUNON

Вентилатор SF23080AT2082HB Вентилатор: AC; аксиален; 230VAC; 80x80x25mm; 30,6(±5%)m3/h; 30dBA

Налично: yes/no
19,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 80X80X25 SF23080AT2082HS

#3693

SUNON

Вентилатор SF23080AT2082HS Вентилатор:AC; 80x80x25mm; Лагер:плъзгащ; 230VAC; 28,9(±5%)m3/h

Налично: yes/no
19,40 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 80X80X38 SF23080A2083HBL

#15467

SUNON

Вентилатор SF23080A2083HBL Вентилатор: AC; 80x80x38mm; Лагер: сачмен; 40,7(±7%)m3/h; 32dBA

Налично: yes/no
19,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 80X80X38 SF23080A2083HSL

#3694

SUNON

Вентилатор SF23080A2083HSL Вентилатор:AC; 80x80x38mm; Лагер:плъзгащ; 230VAC; 39(±7%)m3/h

Налично: yes/no
18,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 220V 92X92X25 SF23092A2092HST

#3695

SUNON

Вентилатор SF23092A2092HST Вентилатор:AC; 92x92x25mm; Лагер:плъзгащ; 230VAC; 49(±7%)m3/h

Налично: yes/no
17,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 230V 165X162X180 D2E097-BI56-50

#13566

EBM PAPST

Вентилатор EBM PAPST - D2E097-BI56-50 - FAN, DUAL INLET BLOWER, 180MM, 230VAC 230VAC 165X162X180

Налично: yes/no
290,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 120X120X25 EEC0252B1-A99

#4021

SUNON

Вентилатор EEC0252B1-A99 Вентилатор: DC; 120x120x25mm; Лагер: сачмен; 24VDC; 183,8m3/h; 5,3W

Налично: yes/no
19,30 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 120X120X38 EEC0382B1-A99

#4015

SUNON

Вентилатор EEC0382B1-A99 Вентилатор: DC; 120x120x38mm; Лагер: сачмен; 24VDC; 234,4m3/h; 9,6W

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
17,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 120X120X38 MEC0382V1-A99

#16896

SUNON

Вентилатор MEC0382V1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 120x120x38mm; 234,4m3/h; 48dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
15,40 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 120X120X38 PMD2412PMB1A

#16484

SUNON

Вентилатор PMD2412PMB1A Вентилатор: DC; 24VDC; 120x120x38mm; 322,8m3/h; 54dBA; сачмен

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
36,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 40X40X20 EB40202S2-999

#14588

SUNON

Вентилатор EB40202S2-999 Вентилатор: DC; 40x40x20mm; Лагер: плъзгащ; 24VDC; 13,01m3/h; 21dBA

Налично: yes/no
7,20 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 40X40X20 MB40202V1-A99

#3763

SUNON

Вентилатор MB40202V1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 40x40x20mm; 15,04m3/h; 25,5dBA

Налично: yes/no
9,70 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 40X40X20 MB40202V1-G99

#3773

SUNON

Вентилатор MB40202V1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 40x40x20mm; 15,12m3/h; 25,5dBA

Налично: yes/no
11,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 40X40X20 MB40202V2-A99

#3767

SUNON

Вентилатор MB40202V2-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 40x40x20mm; 13,09m3/h; 21dBA; Vapo

Налично: yes/no
10,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 40X40X20 MB40202VX-A99

#8433

SUNON

Вентилатор MB40202VX-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 40x40x20mm; 18,35m3/h; 27,5dBA

Налично: yes/no
9,70 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 60X60X15 KD2406PHS2

#4606

SUNON

Вентилатор KD2406PHS2 Вентилатор: DC; 60x60x15mm; Лагер: плъзгащ; 24VDC; 30,58m3/h; 31dBA

Налично: yes/no
8,30 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 60X60X15 MF60152V1-A99-A

#23533

SUNON

Вентилатор MF60152V1-A99-A Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 60x60x15mm; 44,62m3/h; 34,2dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
10,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 60X60X15 MF60152V1-G99-A

#23532

SUNON

Вентилатор MF60152V1-G99-A Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 60x60x15mm; 44,85m3/h; 34,2dBA

Налично: yes/no
10,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 60X60X25 EB60252B1-A99

#17405

SUNON

Вентилатор EB60252B1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 60x60x25mm; 39,93m3/h; 34,5dBA

Налично: yes/no
12,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 70X70X20 E70202S1-A99

#6879

SUNON

Вентилатор ME70202V1-A99 DC аксиален 24VDC 70x70x20mm 49,27m3/h 33dBA Vapo

Налично: yes/no
17,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 80X80X25 EE80252BX-A99

#15359

SUNON

Вентилатор EE80252BX-A99 Вентилатор: DC; 80x80x25mm; Лагер: сачмен; 76,5m3/h; 38dBA; 24VDC

Налично: yes/no
12,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 80X80X38 PMD2408PMB3

#16947

SUNON

Вентилатор PMD2408PMB3A Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 80x80x38mm; 101,09m3/h; 47,3dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
28,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 92X92X25 ME92252V1-A99

#904

SUNON

Вентилатор ME92252V1-A99 Вентилатор: DC; 92x92x25mm; Лагер: Vapo; 24VDC; 87,5m3/h; 34dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
10,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 92X92X25 MF92252V1-A99-A

#22785

SUNON

Вентилатор MF92252V1-A99-A Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 92x92x25mm; 87,04m3/h; 34dBA; Vapo

Налично: yes/no
9,60 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 92X92X25 PE92252B1-A99

#18860

SUNON

Вентилатор PE92252B1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 92x92x25mm; 127,42m3/h; 47dBA

Налично: yes/no
19,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 92X92X25 PE92252V1-A99

#18861

SUNON

Вентилатор PE92252V1-A99 Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 92x92x25mm; 127,421m3/h; 46dBA

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
16,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 24V 92X92X25 PE92252V1-G99

#18862

SUNON

Вентилатор PE92252V1-G99 Вентилатор: DC; аксиален; 24VDC; 92x92x25mm; 127,421m3/h; 46dBA

Налично: yes/no
17,50 лв.

ВЕНТИЛАТОР 5V 25X25X6 MC25060V2-A99

#16321

SUNON

Вентилатор MC25060V2-A99 Вентилатор: DC; 5VDC; 25x25x6mm; 4,062m3/h; 23dBA; Vapo; 400mW

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
12,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 5V 30X30X10 MC30100V1-G99

#500

SUNON

Вентилатор MC30100V1-G99 Вентилатор: DC; 30x30x10mm; Лагер: Vapo; 9,34m3/h; 23dBA; 5VDC; 0,6W

Налично: yes/no
12,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 5V 30X30X6 MC30060V1-G99

#499

SUNON

Вентилатор MC30060V1-G99 Вентилатор: DC; 30x30x6mm; Лагер: Vapo; 8,32m3/h; 28dBA; 5VDC; 0,56W

Налично: yes/no
11,00 лв.

ВЕНТИЛАТОР 5V 40X40X10 EB40100S2-999

#16110

SUNON

Вентилатор EB40100S2-999 Вентилатор: DC; 5VDC; 40x40x10mm; 11,9m3/h; 27dBA; плъзгащ; 1W

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
5,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР 5V 40X40X20 KD0504PKB1AF

#22503

SUNON

Вентилатор KD0504PKB1AF Вентилатор: DC; аксиален; 5VDC; 40x40x20mm; 15,13m3/h; 26,5dBA

Налично: yes/no
13,80 лв.

ВЕНТИЛАТОР 5V AD0405LX-KC3

#12210

TAIWAN

Вентилатор AD0405LX-KC3 0.08A 5V F1

Налично: yes/no
4,90 лв.

ВЕНТИЛАТОР ПОЛУПРОВОДНИКОВ 02811.0-00 CSL 028; 250

#23508

STEGO

Вентилатор полупроводников 02811.0-00 Полупроводников вентилатор; CSL 028; 250W; 230VAC; IP20

С поръчка
199,20 лв.

КАБЕЛ ЗАХРАНВАЩ ВЕНТИЛАТОР A2-

#614

SUNON

A2-03 Кабел: захранващ за вент A2-03 Кабел: захранващ за вентилатори; 0,3m; Щепсе

Налично: yes/no
1,40 лв.