IRF710 V MOS 400V 2A 36W

#1362
Налично: yes

0,75 лв.
Количество:

IRF710 V MOS 400V 2A 36W IRF 710 V MOS 400V 2A 36W

Описание


IRF 710 V MOS 400V 2A 36W