IRF720 V MOS 400V 3.3A 50W

#1363
Налично: yes

1,50 лв.
Количество:

IRF720 V MOS 400V 3.3A 50W IRF 720 V MOS 400V 3.3A 50W

Описание


IRF 720 V MOS 400V 3.3A 50W