2N3904 N 60V 0.2A 35W

#142
Налично: yes

0,20 лв.
Количество:

2N3904 N 60V 0.2A 35W Uni, 60V, 0,2A, 0,625W, >250MHz, B>100

Описание


2N 3904 BC 174, BC 182, BC 190, BC 546, ++