РЕГУЛАТОР НАПРЕЖЕНИЕ LM317

#17
Налично: yes

6,00 лв.
Количество:

Регулатор на напрежение LM317 Regulator 6317

Описание


Регулатор на напрежение LM317 Regulator 6317
Регулатор използва възможностите на специализираната интегрална схема LM317.
Регулаторът има следните основни параметри:
- входно напрежение: (от 3V до 32V-променливо);
- изходно напрежение: (1.3?30V изправено и стабилизирано);
- изходен ток: 1А;
- светодиодна индикация за включено напрежение;
- минимален ток на стабилизация: 10mA;
- максимална разсейвана мощност: <20W (с радиатор);
- размер: 52мм х 25мм