1013 ЗАЩИТА ЗА НЧ УСИЛВАТЕЛ

#21
Налично: yes

3,50 лв.
Количество:

1013 Защита за НЧ усилвател Защита за нискочестотен усилвател - кат.номер 1013

Описание


Схемата представлява универсална защита за НЧУ, която включва:

•при включване на захранването - забавя включването на озвучителните тела с около 5 секунди - до установяване на постоянно- токовия режим в усилвателя.
•при изключване на захранването - веднага изключва озвучителните тела от изхода на усилвателя.
•при неизправност в крайния мощен усилвател (късо съединение, пробив в транзисторите и др.), когато в изхода се появи постоянно напрежение, различно от зададеното се изключват озвучителните тела (независимо дали разликата е положителна или отрицателна).

Възможно е регулиране на времето за включване и прага на задействане на защитата при неизправност в усилвателя (напрежението при което да задейства).
Схемата може да работи и с по-високо напрежение, но след като се променят някои стойности на резисторите.
Към схемата са приложени две захранващи напрежения U1 и U2 (U2 - само изправено, U1 - изправено и филтрирано (може и стабилизирано)).
Схемата е оразмерена да работи в диапазона от 12 до 20V.
Печатната платка е с размери 50х30 mm.
Комплекта съдържа: 1. 2Т6821
2. BC546 - BC548 /2T3167 - 2T3169/
3. 1N4148
4. 47 MF/16V
5. 10MF/16V
6. 2,2 MOM
7. 120 KOM
8. 47 KOM
9. 27 KOM
10. 20 KOM
11. 4,7 KOM
12. 270 OM
13. Печатна платка
14. Описание ( принципна и монтажна схема) - 1 бр.
- 4 бр.
- 4 бр.
- 3 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 2 бр.
- 1 бр.
- 2 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.