ТАЙМЕР 4 RELAY 3715

#27
Налично: yes

30,00 лв.
Количество:

Реле 3715 Таймер 4 Relay USB Timer 12V 3715

Описание


Реле 3715 Таймер 4 Relay USB Timer 12V 3715
4 Relay USB Timer управлява 4 релета с максимално допустими параметри за реле 250V/10A. Порт за осъществяване на комуникацията между компютъра и устройството USB. Захранващо напрежение на устройството - изправено и стабилизирано 12V/0,350А.


Видове режими на работа
(Режимът на работа на всеки канал може да бъде различен!)
•РЪЧЕН: ръчно включване/изключване на каналите;

•ЕДНОКРАТЕН: задаване на година, месец, ден, час и минути;
•СЕДМИЧЕН: задаване на час за еднократно ежедневно включване/изключване в рамките на седмицата;
•ЦИКЛИЧЕН: работа на 4 Relay USB Timer в цикличен режим като за всяко реле поотделно се задават времената независими едно от друго;
•При изключен компютър 4 Relay USB Timer продължава работа при предварително зададени параметри от управляващия софтуер.
•Смяна на имената на таймерите.
•Възможност за записване на файл с направените настройки и четене от него.
•Възможност за избор на режим на автоматично или ръчно зареждане на софтуера при стартиране на компютъра.