1026 ПЕТ КАНАЛЕН ТОНКОРЕКТОР Е

#28
Налично: yes

3,70 лв.
Количество:

1026 петкнален тонкоректор екв Пет канален тонкоректор еквалайзер 1026

Описание


Пет канален тонкоректор еквалайзер 1026 Всяка качествена музикална уредба се нуждае от многока-
нален тонкоректор. Той е изграден с два транзистора и
няколко посивни филтри. Транзисторите служат, за да
компенсират затихването от пасивните филтри.
В зависимост от положението на плъзгачите на потен-
циометрите се получава усилване или затихване на сигнала
с определена честота. В средно положение на плъзгачите
сигналът остава без промяна.
Захранващо напрежение от 6 до 12V.