1027 СТЕРЕОПРЕДУСИЛВАТЕЛ С ЕДН

#29
Налично: yes

4,80 лв.
Количество:

Стерео предусилвател с еднополярно захранване 1027

Описание


Устройството представлява стерео предусилвател реализирано с операционен усилвател В082 (TL082), захранван с еднополярно напрежение. Резисторете R3 и R8 определят усилването. Колкото е по-голям резистора,толкова е по-голямо усилването.
Захранващо напрежение от 8 до 15V.
Печатната платка е с размери 47x39mm.
Комплекта съдържа: 1. B082 (TL082)
2. 100 mF/16V
3. 1 mF/25V
4. 100 nF
5. 1 nF
6. 68 pF
7. 100 KOM
8. 4,7 KOM
9. 1 KOM
10. Печатна платка
11. Описание ( принципна и монтажна схема) - 1 бр.
- 2 бр.
- 4 бр.
- 1 бр.
- 2 бр.
- 2 бр.
- 4 бр.
- 2 бр.
- 4 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.