1028 СТЕРЕО МИШ ПУЛТ

#30
Налично: yes

6,67 лв.
Количество:

1028 Стерео миш пулт Стерео миш пулт - кат.номер 1028

Описание


Схемата представлява аудиопулт, смесващ четири сигнала с възможност за вход от магнетофон, тунер, грамофон и микрофон заедно с тонкоректор за ниски и високи честоти и предусилвател.
Тя е проектирана на базата на два операционни усилватели B084 (TL084).
Четирите входа се настройват взависимост от източника на входен сигнал.
Захранващото напрежение е двуполярно и може да бъде от ± 9V до ± 18V. Препоръчваме да се използва комплект за сглобяване с каталожен номер
1032 - "Преобреобразувател от еднополярно в двуполярно напрежение" или
1033 - "Захранващ блок ± 12V/100mА".
Печатната платка е с размери 74x72mm.
Комплекта съдържа: 1. B084 (TL084)
2. 1MF/16V
3. 100nF
4. 47nF
5. 4,7nF
6. 1MOM
7. 100 KOM
8. 20 KOM
9. 10 KOM
10. 4,7 KOM
11. 1 KOM
12. 270 KOM
13. Печатна платка
14. Описание ( принципна и монтажна схема) - 2 бр.
- 16 бр.
- 4 бр.
- 4 бр.
- 2 бр.
- 2 бр.
- 10 бр.
- 2 бр.
- 4 бр.
- 6 бр.
- 2 бр.
- 2 бр.
- 1 бр.