1036 ТРАНЗИСТОРЕН ТОНКОРЕКТОР

#36
Налично: yes

3,60 лв.
Количество:

1036 Транзисторен тонкоректор Транзисторен тонкоректор - стерео - кат.номер 1036

Описание


Тонкоректорите с транзистори за разлика от тези, съдържащи само пасивни компоненти, могат да осигурят както подтискане така и повдигане на ниските честоти от звуковия обхват.
Тази проста схема на транзисторен тонкоректор позволява поотделно повдигане и подтискане на ниските и високи честоти от обхвата с 20 dB, като усилването при средно положение на потенциометрите е около единица, т.е. коректора не внася изменения в общата чуствителност на усилвателя към който се свързва.
Други параметри на тонкоректора са:
•Входен импеданс - 40 КОМ
•Изходен импеданс - 180 ОМ
•Захранващо напрежение - от 9 до 18 волта.

Печатната платка е с размери 58x40mm.
Комплекта съдържа: 1. BC546 - BC548 /2T3167 - 2T3169/
2. 47MF/16V
3. 1MF/16V
4. 47nF
5. 2,2nF
6. 180 KOM
7. 39 KOM
8. 27 KOM
9. 4,7 KOM
10. 1 KOM
11. Печатна платка
12. Описание ( принципна и монтажна схема) - 2 бр.
- 3 бр.
- 4 бр.
- 2 бр.
- 4 бр.
- 2 бр.
- 2 бр.
- 2 бр.
- 8 бр.
- 2 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.