ХОБИ КИТ SIRIUS RS232 TO RS485

#385
Налично: yes

12,00 лв.
Количество:

7319 RS232 to RS485 RS232 to RS485 7319

Описание


ХОБИ КИТ SIRIUS 7319 RS232 to RS485 RS232 to RS485 служи за осъществяване на връзка между управляващия компютър чрез COM порта RS232 и контролерите за достъп. Системата позволява включването на няколко интерфейсни контролера към един управляващ компютър.
Използваният интерфейс RS485 позволява свързването до 32 контролера за достъп към един интерфейсен контролер. Контролерите за достъп се свързват последователно чрез FTP кабел, като общата дължина на кабела не трябва да надвишава 1200 м.
Двата физически края на интерфейсната шина на 485 трябва да бъдат терминирани с резистор 120 ома.
Размери: 70мм х 36мм
Препоръчваме в системи с повече от един интерфейсни контролера, те да бъдат галванично разделени. http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod=catalog&show=371