ХОБИ КИТ SIRIUS ПРЕПАРАТ ЗА ЕЦВАНЕ НА ПЛАТКИ

#391
Налично: yes

2,10 лв.
Количество:

Препарат за ецване на печатни платки 100gr.

Описание


ХОБИ КИТ SIRIUS Препарат за ецване на печатни платки 100gr.
Опаковка: Пластмасова бутилка 100gr. ±5%.
Външен вид (визуално): Прахообразно вещество.
Цвят (визуално): Бял.
Начин на употреба: Изсипете препарата в съд с необходимите ви размери (не използвайте метален съд!). Препаратът се разрежда в съотношение 1:5 с вода. Разбъркайте получения разтвор до пълното разтваряне на препарата. Поставете платката, която ще ецвате. При желание процесът може да се ускори като се затопли разтвора (препоръчителна температура на разтвора 35-40°C). След приключването на ецването, извадете платката от разтвора и я измийте добре с вода.
Изисквания за съхранение: Температура на съхранение до 30?С. Да се съхранява в оригинални добре затворени опаковки, в закрити и сухи помещения, далече от пряка слънчева светлина.
Срок на годност: 2 години
Съвети за безопасност:
S2 - Да се пази далеч от достъп на деца.
S26 - При контакт с очите да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S28 - При контакт с кожата да се измие обилно с вода. Да се съхранява далече от източници на запалване.
S16 - Да не се пуши.
S20 - Да не се яде и пие по време на работа.
S46 - При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
S51 - Да се използва само в добре проветрявани помещения.