ХОБИ КИТ SIRIUS ПРОГРАМАТОР PI

#466
Налично: yes

36,00 лв.
Количество:

2733 Програматор PicKit 2 Clon Програматор PicKit 2 Clone rev.2 2733

Описание


ХОБИ КИТ SIRIUS 2733 Програматор PicKit 2 Clone rev.2 Програматорът PicKit2 Clone rev2 е мощно и универсално средство за четене, програмиране и дебъгване на микроконтролерите на Microchip. Той е изграден на базата на микроконтролера PIC18F2550 и поддържа USB 2.0. PicKit 2 Clone може сам да си обновява софтуера без допълнителни средства. Програматорът получава захранване от USB порта на Вашия компютър и не е необходим допълнителен източник на захранване. Чрез USB порта той осъществява обновяване на програматора, тоест работи под управлението на собствен софтуер “PICkit 2 Programmer”.
PicKit2 Clone rev2 има вграден преходник за програмиране на PIC микроконтролери в 8/18/28 и 40pin корпус ( DIP ). Също така има и изведен куплунг за ISP програмиране. Тъй като PicKit2 Clone rev2 не поддържа регулиране на напрежението на Vdd за програмиране на 3.3V-ви микроконтролери е необходим преходник