РЕГУЛАТОР ДИМЕР LED 3803

#482
Налично: yes

9,00 лв.
Количество:

Регулатор LED Регулатор 3803

Описание


Регулатор 3803 LED Регулатор
LED Регулаторът представлява светорегулатор (димер) за светодиодни осветителни тела на ниско напрежение, базиран на софтуерен ШИМ (широчинно-импулсна модулация) генератор с променлив коефициент на запълване. Устройството се захранва от един източник с напрежение до 24V и максимален ток на товара 5А.
Контролът се осъществява посредством сензорен бутон – J1, представляващ проводима пластина или друг метален предмет с добра проводимост (без значение от формата).


Управление:

Кратко докосване на сензорния бутон включва или изключва светодиодите плавно с помощта на ШИМ генератора. След включване интензитетът е максимален. При задържане на сензорния бутон се променя плавно силата на светене от минимум до максимум и обратно и така докато не бъде пуснат бутонът. При задържане на бутона промяната в интензитета е към намаляване и за получаване на по-голяма осветеност трябва да се изчака преминаване през минимум и последващото увеличаване. Включването и изключването на светодиодите винаги става плавно.


•Размер: 60мм x 23мм