4N25 3.75KV 30V

#484
Налично: yes

0,70 лв.
Количество:

4N25 3.75KV 30V 4N25 Optocoupler 5k3V Vio=2k5V 70V CTR>20% DIP6

Описание


4N 25 3.75KV 30V