ХОБИ КИТ SIRIUS 1 CHANNEL EFFE

#52
Налично: yes

30,00 лв.
Количество:

1 CHANNEL EFFECT 2KW 1 CHANNEL EFFECT 2KW

Описание


ХОБИ КИТ SIRIUS 1 CHANNEL EFFECT 2KW С помощта на контролера могат да се управляват светещи маркучи или произволен източник на светлина без значение дали е постоянно или променливо токов с напрежение 220-230V и товар до 2KW.
Устройството има вградени 8 ефекта, като позволява избор на определен ефект и регулиране на скоростта на ефектите, както и регулиране на силата на светене.

Описание на функциите на бутоните:

Бутон PROG - задава работата на другите бутони - индицира се със състоянието на зеления светодиод:
1) светодиодът не свети - бутоните UP и DOWN сменят програмите нагоре и надолу;
2) светодиодът мига бързо - бутоните UP и DOWN задават скоростта на ефектите;
3) светодиодът мига бавно - бутоните UP и DOWN задават силата на светене на ефектите;


Описание на ефектите

Ефект 1 - мигане в съотношение 1:1
Ефект 2 - мигане в съотношение 1:1/2
Ефект 3 - мигане в съотношение 1/2:1
Ефект 4 - плавно загасване и светване
Ефект 5 - ефект 1 се изпълнява 10 пъти, след това ефект 4 се изпълнява 2 пъти
Ефект 6 - ефект 1 се изпълнява 10 пъти, след това ефект 2 се изпълнява 8 пъти, след това ефект 4 се изпълнява 3 пъти
Ефект 7 - плавно светване
Ефект 8 - плавно загасване

ВНИМАНИЕ!!! При работа с 1 CHANNEL EFFECT 2KW е необходимо да се спазват всички изисквания за безопасна работа с високо напрежение.•Размер: 90мм х 38мм