1301 АВТОАЛАРМА-2C PIC12C508

#58
Налично: yes

9,40 лв.
Количество:

1301 Автоаларма-2C PIC12C508 Aвтомобилна алармена система 2 - кат.номер 1301

Описание


Алармената система е реализирана на базата на микроконтролер PIC12C508A на фирмата Microchip.
Тя има следните функции:
•време за включване (вр. за излизане след включване) - 15 сек. Двете зони (зона 1- бутони на вратите и зона 2- шок сензор) не действат за това време. Действа само бутона на капака и багажника.
•време за изключване (вр. от отваряне на вратата до изключване или задействане на алармиращият сигнал) - 8 сек.
•време на алармиращият сигнал - 45 сек.
При включване на системата светодиода D3 мига с честота 2Hz и изгася при изтичане на времето за включване.
При отваряне на вратата D3 започва да мига със същата честота до изключване на алармената система или до включване на алармиращият сигнал.
D3 мига (1,5 сек. свети и 0,5 сек. на свети) при включване на алармиращият сигнал или след като е бил задействан алармиращият сигнал.
D2 свети при включена алармена система.
S1 - бутони на вратите.
S2 - шок сензор.
S3 - бутони на капака и багажника.
Изход - реле Р1- изход за сирена - чрез джъмпера се превключват режимите на работа при включен алармиращ сигнал: режим 1 - 1,5 сек. включено 0,5 сек. изключено, режим 2 - непрекъснато включено).
Захранващо напрежение от 12V до 14V.
Печатната платка е с размери 62x51mm.
Комплекта съдържа: 1. PIC12C508A - PIC12C509A
2. LM78L05
3. BC546 - BC548 /2T3167 - 2T3169/
4. 1N4148
5. 1N4001-1N4007
6. зeлен светодиод
7. червен светодиод
8. 100 nF
9. 20 KOM
10. 2,2 KOM
11. 1 KOM
12. 330 OM
13. Реле 12V
14. Печатна платка
15.Описание ( принципна и монтажна схема) - 1 бр.
- 1 бр.
- 3 бр.
- 2 бр.
- 2 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 2 бр.
- 2 бр.
- 4 бр.
- 3 бр.
- 2 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.


Комплекта за сглобяване не включва клеми !