1325 РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ 0-99МИН PIC

#61
Налично: yes

18,50 лв.
Количество:

Реле за време от 0 до 99 минути - кат.номер 1325

Описание


Реле за време от 0 до 99 минути - кат.номер 1325 Релето за време е реализирано на базата на микроконтролер PIC12C508A на фирмата Microchip.
За индикация служи един двоен седем сегментен индикатор, който показва оставащото време. За въвеждането на времето за което релето да бъде включено (релето е с нормално отворен и нормално затворен контакт) служат двата бутона В1 за първият и В2 за вторият елемент от седем сегментният индикатор.
При включване показанията са 00 (релето е изключено), за да се въведе време 7 минути е необходимо да се натисне В2 седем пъти, след 10 секунди релето се включва и започва да отброява времето. При необходимост от изключване на релето преди да е изтекло времето - да се натисне съответният бутон докато на индикацията се появи 00. (За да се въведе 59 минути - В1 се натиска пет пъти и В2 - девет).
Светодиода индицира, че е включено релето.
Захранващото напрежение е от 9 до 14V.
Печатната платка е с размери 62х54 mm.
Комплекта съдържа: 1. PIC12C508A - PIC12C509A
2. 4094
3. LM78L05
4. BC546 - BC548 /2T3167 - 2T3169/
5. Светодиод
6. 1N4001-1N4007 /1N4148/
7. Двоен седем сегментен индикатор
8. 100 nF
9. 1 MOM
10. 10 KOM
11. 2 KOM
12. 1 KOM
13. Бутони
14. Реле 12V
15. Печатна платка
16. Описание ( принципна и монтажна схема) - 1 бр.
- 2 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 2 бр.
- 2 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 16 бр
- 2 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.


Комплекта за сглобяване не включва клеми !
Предлага се и като сглобен модул с кат. номер 1553.