ТЕРМОРЕГУЛАТОР ИНКУБАТОР C826 ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 12

#7300
На склад

53,00 лв.
Количество:

Терморегулатор за инкубатор C826 ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 12

Описание


Терморегулатор за инкубатор C826 ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 12 Терморегулатор-12 е изграден за базата на микроконтролер с цифров диспей .Може да се използва за регулиране температурата в"битов инкубатор" в границите 35,0 до 40,0С, със звуков сигнализатор ако температура не е в тази граница.
Нормално състояние на работа на терморегулатора е да показва текущата температурата на дисплея и електроното релето е задействано до достигане на зададената температура за регулиране в границите 35.0 до 40.0С.
Настойтаката на температурата в границите 35,0 до 40,0С се извършва с бутон.Задръжте бутона за 3-4 секунди докато на дисплея се появи надпис YCt/игрек ;це;те- малко/ и отпуснете бутона за момент и ще се появи показание от 35,0 до 40,00С , натиснете бутона за момент и температурата ще се увеличи с 0,1С .Със всяко следващо натискане ще се увеличава с 0,1С до достигане на 40,0С следващото натискане ще отиде на 35,0С .Ако задържите бутона увеличаването с 0,1С ще бъде на всеки 0,5 секунди.След отпускане на бутона след 3 секунди автоматично минава в режим показване на текуща температура и записва в памета на процесора на отрегулираната температура. В терморегулатор-12 има светлинна и звукова сигнализация.
1.Светодиод "Изход" свети когато температурата е под зададената и на буксата "Изход" има напрежение 220V за нагревателя.
2.Светодиод "+40С" свети след надвишаване на 40,0С.Тази индикация е за информация ако температурата е надвишила допустимата температура и остава в това състояние до прекъсване на захраващото напрежение.
3.Звукова сигнализация със "зумер".Когато температурата е в границите 35,0 до 40,0С няма звукова сигнализация.Когато температура е под 35,0С има звук повтарящ се през 2 секунди.Когато температурата е над 40,0С има звук повтарящ се през 0,5 секунди."Зумера" се свързва към клема и може да бъде удължаван .
Параметри:
Температура на регулиране 35.0 до 40.0С.
Изход -семисторен на букса обозначена "ФАЗА" и "НУЛА" "220V".
Захранване ~220V/50Hz трансформаторно.
Изход ~220V/50Hz /4A.
Защити - термична в самия трансформатор и термопредпазител 22 Ома монтиран на платката.
Стопяем предпазител 4А на изхода на релето.
Датчик DALAS DS18B20 връзка по дву-проводна линия/1,5м/има значение цвета и номерацията - при размяна няма да работи; може да се удължава кабела .
ВНИМАНИЕ: изключете захранването 220V преди да отворите кутията когато се налага да смените предпазител!