1554 ЦИФРОВ ОБОРОТОМЕР СГЛОБЕН

#76
Налично: yes

16,90 лв.
Количество:

1554 Цифров оборотомер сглобен 1554 Цифров оборотомер сглобен

Описание


Цифров оборотомер - кат.номер 1554
За индикация се използва двоен седемсегментен индикатор от типа VQA.
Тример-потенциометъра Р1 се поставя в средно положение, и ако е необходими се завърта за да се корегира продължителността на нулиращият импулс към брояча 4518.
Времетраенето на показанието (честотата на повторение на измерваният интервал) се настройва с тример-потенциометъра Р2 при необходимост.
Окончателно уредът се калиброва с Р3.
Използва се еталонен генератор или се подава променливо напрежение с честота 50Hz, Р3 се завърта така, че индикацията да има показание, отговарящо на тази честота (за четиритактов четирицилиндров двигател тази честота е 3000 мин-1), т.е. да покаже 30.
Оборотомерът се захранва с 12V след контакния ключ, а входа се свързва към прекъсвача на запалителната уредба.
Печатната платка е с размери 76x53mm.