ФОТОРЕЛЕ 1573

#82
Налично: yes

7,65 лв.
Количество:

Фотореле Устройство за включване на осветлението при смрачаване 1573

Описание


Фоторелето се включва при намаляне осветеността на средата в която е включено да работи. За датчик се използва фототранзистор S1. Интегралната схема U1D е включена като компаратор на напрежение. Посредством тримера TR1 се регулира прага на включване на релето. Светодиода D4 показва кога релето е включено.
•Захранващо напрежение от 10 до 16V / 100 mA.

Печатната платка е с размери 58x48mm.

Предлага се и като комплект за сглобяване с кат. номер 1107.