1575 ТЕСТЕР ПРОВОДНИЦИ

#83
Налично: yes

5,44 лв.
Количество:

1575 Тестер проводници Тестер за проводници - кат.номер 1575

Описание


Тестера за проводници служи за "прозвъняване" на два или повече проводници положени в сгради или машини. Тестера е изпълнен на базата на интегрална схема U1 - LМ324 съдържаща в себеси четири операционни усилвателя. Те работят като компаратори. За датчик се използва D4, който се включва в другия край на проверяваната верига. Тестера работи при натиснат бутон В1.
•Захранващо напрежение - от 9 до 16V.
•Индикатор за прекъснат проводник.
•Индикатор за обърнат проводник.
•Индикатор за проводник на късо.
•Индикатор за нормално трасе.

Печатната платка е с размери 59x38mm.

Предлага се и като комплект за сглобяване с кат. номер 1105.