1585 АЛАРМЕННА СИСТЕМА С КОД

#86
Налично: yes

29,75 лв.
Количество:

1585 Аларменна система с код Алармена система с код - кат.номер 1585

Описание


Алармената система е предназначена за охрана на помещения. Тя е реализирана на базата на микроконтролер PIC16F628 на фирмата Microchip.
Тя има следните функции:
•Три зони: Зона 1 - закъснителна (врата), Зона 2 - моментална (обемен датчик/обемни датчици) и ТМР зона - 24 часова за охрана на проводниците и самата система.
•Два четири цифрени кода: Потребителски - за включване и изключване на алармената система и инженерен - за програмиране.
•Смяна на входното, изходното време и времето на алармиращя сигнал, потребителски и инженерен код.
Входно време: 5, 10 и 20 секунди.
Изходно време: 10, 20 и 30 секунди.
Време на алармиращия сигнал: 30, 60 и 120 секунди.
•Режим (камбанка) - При задействане на зона 1 (отваряне на вратата) - издава звуков сигнал.
•Звукова и светлинна индикация.
•Клавиатура с 12 бутона.

Печатната платка е с размери 75x54mm.

Описание (Инструкция за монтаж и експлоатация) - /alarmsystem.pdf/

Описанието е в PDF формат. За да го отворите е необходим Acrobat Reader.