BC550B ТРАНЗИСТОР:БИПОЛЯРЕН,NP

#865
Налично: yes

0,18 лв.
Количество:

BC550B Транзистор:биполярен,NP bc547 , 2SC2240 , BC550B Транзистор:биполярен,NPN;

Описание


BC550B Транзистор:биполярен,NPN; 50V; 100mA; 500mW; 2SC1222, 2SC1313, BC382, BC383, BC384, BC413B, BC414B, C550 Транзистори NPN - индекс според тока на колектора

Транзистор биполярен,
NPN