BFG97

#956
Налично: yes

2,20 лв.
Количество:

BFG97 VHF/UHF-A, 20V, 0,1A, 5,5GHz

Описание


BFG 97 BFG 135